Fiainana mirindra no iriko ho ahy
Feno fiadanana
Ka ilay loharanon-tsoa dia ny fianarana
No hahatrarako ilay safidiko
Ny hampandroso ny tanindrazako
Mba ho tany sambatra
No indro ilofosako sy raketiko ao am-po
Ho tonga reharehan’ny sekoliko

Ka hiezaka aho tsy hitandro aina koa
Tsy hikely soroka hanatratra ny tanjoko
(Satria) fianarana no tovoziko
Fiadanana no ampoiziko

Lycée Andohalo ilay sekoly mamiko
Tiako ianao satria ianao no reny faharoa
Mikolokolo manasoa ireo zanakao ho vanona tokoa
Tsy hohadinoiko mandrakizay ianao fa ho reharehako
Toky omeko anao izao, mitoetra ao anatiko ao
Mandrakizay raketiko ato am-poko ianao

Ka hiezaka aho tsy hitandro aina koa
Tsy hikely soroka hanatratra ny tanjoko
(Satria) fianarana no tovoziko
Fiadanana no ampoiziko

Ka hiezaka aho tsy hitandro aina koa
Tsy hikely soroka hanatratra ny tanjoko
(Satria) fianarana no tovoziko
Fiadanana no ampoiziko

Je souhaite mener une vie harmonieuse
Remplie de paix
Et pour réaliser mon souhait, l’éducation constitue la voie royale
Faire progresser ma patrie pour en faire une terre prospère est mon objectif le plus cher
Je serais la fierté de mon lycée

 

Ainsi, je donnerai cœur et âme
Je ne ménagerai point mes efforts pour atteindre mon objectif
Je puiserai dans mon éducation pour espérer le bonheur

 

Mon cher Lycée Andohalo,
Tu occupes une place importante dans mon cœur car tu es pour moi une deuxième mère qui prend soin de ses enfants
Je ne t’oublierai jamais, tu es ma fierté
Tu resteras à jamais gravé dans mon esprit et dans mon cœur, cela je te le promets

Ainsi, je donnerai cœur et âme
Je ne ménagerai point mes efforts pour atteindre mon objectif
Je puiserai dans mon éducation pour espérer le bonheur

 

Ainsi, je donnerai cœur et âme
Je ne ménagerai point mes efforts pour atteindre mon objectif
Je puiserai dans mon éducation pour espérer le bonheur